Parin vuoden aikainen kustannustason nousu on asettanut haasteita vuokrataloyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille.
Wartalo Kodit Oy:n vuokra määräytyy kiinteistöjen ylläpidon hoitomenoista (n. 60 %) ja pääomamenoista (n. 40 %).
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuonna 2022 peräti 13,7 % (lähde: Tilastokeskus).

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset sisältävät seuraavat kuluerät:

  • sähkön kustannukset
  • jätehuolto
  • lämmitys
  • korjaukset
  • ulkoalueiden hoito
  • vahinkovakuutukset
  • palkkakustannukset
  • siivoukset
  • käyttö ja huolto
  • vesi ja jätevesi

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1) kustannusnousu oli 11,5 % (Lähde: Tilastokeskus/julkaisu 16.6.23).
Toisella vuosineljänneksellä (Q1-Q2) kustannusnousu oli pienentynyt hieman ollen 8,4 % (Lähde: Tilastokeskus/julkaisu 15.9.23).
Kustannusten nousuvauhti on hidastunut, mutta on edelleen voimakasta verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Wartalo Kodit Oy:n lainakanta on hyvin suojattu korkosuojauksilla. Suojausaste on korkotukilainat huomioon ottaen n. 71 %. Vaikka lainojen korkokustannukset ovat nousseet yhtiössämme lokakuun loppuun viime vuoden takaisesta n. 53 %, niin olemme siitä huolimatta pystyneet saamaan vuoden 2024 talousarvion tasapainoon säilyttäen maltillisen vuokrankorotuksen asiakkaillemme.

Varkaudessa kaukolämmön ja veden kustannukset nousevat vuodelle 2024 jonkin verran enemmän kuin olimme talousarviossa varautuneet. Lisäksi on odotettavissa korotuksia tonttivuokriin ja kiinteistöveroon.

Vuokria korotetaan vuoden 2024 alusta 5,6 %, mikä vastaa 0,57 €/m2 korotusta. Huomioiden yleisen kustannustason nousun, uskomme vuokrankorotusten jäävän huomattavasti alle keskimääräisen vuokrankorotustason, kuten viime vuonna. Käyttökorvauksiin ei korotuksia tule vuodelle 2024.

Kun yhtiössä on talous tasapainossa, niin se koituu varmasti asukkaiden parhaaksi.

Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun odotusta!

Wartalo Kodit Oy henkilökunta ja hallitus