Vuokrasopimus ja asuntoon muutto

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu on kyseisen asunnon 1-3 kuukauden vuokran suuruinen, joka on oltava suoritettu ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vakuusmaksu palautetaan n. 1 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli asukkaan lähtötarkastuksessa asunnossa ei havaita mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa ja asunto on jätetty siistiin kuntoon.

Palautettavasta vakuusmaksusta vähennetään mahdolliset maksamattomat vuokrat, käyttökorvausmaksut sekä asunnon siivous-, tyhjennys- ja korjauskulut myös lukon sarjoituskulu vähennetään vakuudesta (mikäli lukko joudutaan sarjoittamaan uudelleen puuttuvan/puuttuvien avaimien johdosta). Vakuusmaksun ylittävät kulut laskutetaan asukkaalta erikseen. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa.

 

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokrasopimuksen mukaisena päättymispäivänä ilman irtisanomista.

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella sitoudutaan noudattamaan asuinhuoneiston vuokraukseen liittyviä lakeja, ehtoja, ohjeita ja järjestyssääntöjä.

 

Vuokranmaksu

Vuokranmaksupäivä on kunkin kuukauden 5. päivä. Vuokralainen ohjaa mahdollisen asumistuen Wartalo Kodit Oy:lle.

Viivästyneestä maksusta asukkaalta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä mahdolliset perintäkulut. Vuokranmaksuvaikeuksien sattuessa on asukkaan syytä kääntyä vuokraperintää hoitavan yhtiön puoleen maksusuunnitelman laatimiseksi.

 

Asuntoon muutto

Asuntoon muuttajien henkilötiedot kirjautuvat vuokrasopimusta tehtäessä talonkirjoille. Mikäli myöhemmin asunnon asukasmäärä muuttuu, uuden tai poismuuttaneen perheenjäsenen tiedot tulee ilmoittaa Wartalo Kodit Oy:n asiakaspalveluun. Näin varmistetaan, että talon asukastiedot ja talonkirjaotteen tiedot ovat ajan tasalla. Asunnon avaimet saa Wartalo Kodit Oy:n toimistolta osoitteesta Antinpuisto 8.

Autopaikan ja saunavuoron voi varata Wartalo Kodit Oy:n toimistolta tai sähköisesti autopaikat tästä linkistä ja saunavuorot tästä linkistä. Kiinteistönhoitaja toimittaa autopaikan avaimet autopaikan varaamisen jälkeen.

 

Alkutarkastus

Asunto on tarkastettu ennen uuden asukkaan muuttoa. Taloon muuttaessa asukkaan on myös itse tarkastettava asunto ja ilmoitettava mahdollisista havaituista vioista tai puutteista mahdollisimman pian muuton jälkeen soittamalla Wartalo Kodit Oy:n asiakaspalveluun, oman alueen kiinteistönhoitajalle tai tekemällä sähköinen vikailmoitus.

 

Sähkösopimukset

Asunnon sähkösopimus on asukkaan tehtävä itse. Sähköntoimittajan voi asukas valita vapaasti. Sähkösopimus täytyy tehdä hyvissä ajoin ennen muuttoa, sillä vuokralainen vastaa sähköstä vuokrasopimuksen voimassaoloajan.

 

Vakuutukset

Wartalo Kodit Oy:n kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja se ei korvaa asuinhuoneistossa eikä muualla kiinteistön tiloissa.

Suosittelemme asukkaita ottamaan kotivakuutuksen oman irtaimistonsa turvaksi. Kotivakuutukseen on järkevää liittää myös vastuuvakuutus, joka korvaa asukkaan itse aiheuttamia vahinkoja. Asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja se ei korvaa asuinhuoneistossa eikä muualla kiinteistön tiloissa.

 

Talonkirjaote

Talonkirjaote on todistus asumisesta. Talonkirjaotteen saa pyynnöstä Wartalo Kodit Oy:n asiakaspalvelusta. Talonkirjaote on maksuton.