Asukastoiminta

Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa

Asukasdemokratian kautta asukkailla on mahdollisuus saada tietoa talonsa taloudesta, kunnosta ja hoidosta. Asukkaat voivat olla myös mukana asumiseen liittyvässä päätöksenteossa. Asukasdemokratiasta on säädetty yhteishallintolaissa.

Asukastoiminta on vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen perustuvaa. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, kustannusten kohtuullisuuteen, suunnitelmallisuuteen sekä asuinrakennusten arvon säilymiseen.

 

Yhteishallinto Wartalo Kodit Oy:ssa


Yhteistyötoimikunta
Yhteistyötoimikunnan kokous järjestetään kerran vuodessa. Kokouksessa käydään läpi yhtiön talouskatsaus, talousarvion perusteet ja niiden vaikutus vuokriin sekä muita ajankohtaisia asioita.

Hallituksen asukasedustajat
Asukastoimikunnat voivat esittää keskuudestaan asukasedustajia Wartalo Kodit Oy:n hallitukseen. Hallituksessa on kaksi asukasedustajaa, jotka osallistuvat tasavertaisina jäseninä yhtiön asioiden hoitamiseen hallituksen virallisissa kokouksissa.

Asukaskokoukset
Wartalo Kodit Oy:n kiinteistöissä järjestetään määrävälein asukaskokoukset, joissa päätetään asukkaiden ja Wartalo Kodit Oy:n yhteishallinnon muodosta.

Asukastoimikunnat
Asukaskokous voi päättää asukastoimikunnan perustamisesta tai yhdyshenkilön nimeämisestä. Asukastoimikunta tekee suunnitelman toimintakaudelleen, joka on joko vuoden tai kahden vuoden mittainen.

Tule mukaan toimintaan

Yhteistoiminta lisää luottamusta, asumisen viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä vuokra-asumisen arvostusta!

 

Kysy oman alueesi asukastoiminnasta Wartalo Kodit Oy:n asukasyhdyshenkilöltä

p. 010 421 5716
asukastoiminta@wartalo.fi

perhe istuttaa puuta