Vuokravalvonta

Vuokranmaksu

Vuokranmaksun eräpäivä on joka kuukauden 5. päivä. Vuokranmaksussa tulee aina käyttää viitenumeroa.

Vuokranmaksu kannattaa hoitaa ajallaan ja mahdollisissa maksuvaikeuksissa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä Wartalo Kodit Oy:n vuokravalvontaan.

Asumistuki

Asumistukea voi hakea Kansaneläkelaitokselta. Kelan verkkosivuilta löytyy laskuri, jolla voi arvioida onko oikeutettu asumistukeen. Samalla voi täyttää asumistukihakemuksen. Asumistuki maksetaan Wartalo Kodit Oy:n tilille ja asukas maksaa vain vuokran ja asumistuen erotuksen.

Vuokrien perintä

Tehokas perintä on kaikkien asukkaiden etu, sillä hoitamattomat vuokrat ja muut maksut jäävät välillisesti toisten asukkaiden maksettaviksi.

Wartalo Kodit Oy noudattaa vuokrien perinnässä hyvää perintätapaa. Perintätoimet aloitetaan, mikäli vuokra tai muut laskut ovat eräpäivän jälkeen maksamatta. Eräpäivän jälkeen maksamattomat vuokrat ja muut maksut siirretään perittäväksi Visma Amili Oy. Mikäli velka on siirtynyt Visman perittäväksi, olethan yhteydessä velkaan liittyvässä yhteydenpidossa asiaa hoitavaan tahoon.

Mikäli perintätoimenpiteissä joudutaan hakemaan käräjäoikeudelta häätötuomio, tulee asukkaalle maksettavaksi myös oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot sekä muut häädöstä aiheutuneet kulut. Lisäksi luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä.

Maksamattomat vuokrat ja laskut poismuuton yhteydessä

Mikäli asukkaalla jää rästejä, käytetään mahdollinen vuokravakuus maksamattomiin laskuihin. Mikäli vuokravakuus ei kata kaikkia maksamattomia vuokria ja laskuja, ylimenevä osuus peritään asukkaalta.